Fra 1.1.12 gjelder nye regler for innførsel hund fra utlandet:

Reise med hund, katt og ilder
I Norge har vi et strengt regelverk for innførsel av dyr fra andre land. Dette regelverket er nødvendig for å hindre at farlige og smittsomme dyresykdommer sprer seg i Norge. En konsekvens av dette strenge regelverket er at når du har vært på ferie og skal tilbake til Norge blir hunden din behandlet på samme måte som om du hadde importert en hund fra det landet du har vært i, til Norge.
Når du skal ta med deg kjæledyret ditt til utlandet, bør du planlegge reisen i god tid. ID-merking, rabiesvaksinering, blodprøvetaking og bendelormbehandling er noen av de tingene som kreves for å få med deg dyret ditt tilbake til Norge etter reisen.
Under finner du de reglene som gjelder, sortert på type kjæledyr og hvilket land dyret kommer fra, før det skal inn til Norge. Regelverket er gjeldende fra 1. januar 2012.
Merk at dersom du sender dyret ditt som frakt i stedet for å ta det med som bagasje, hvis du tar med deg mer enn fem kjæledyr eller hvis du tar med dyr for salg eller videreformidling, må du se på regelverk for kommersiell import av kjæledyr.
Husk også på at du må sjekke Tollvesenet sitt regelverk om innførsel av varer før du tar med dyr inn i landet. Se lenke til Tollvesenets nettsider til høyre på siden.

SE HELE REGELVERKET PÅ DENNE LINKEN:
http://www.mattilsynet.no/import_eksport/reise_med_dyr/hund_katt_og_ilder