Norsk Irsksetterklubb (NISK) har iht klubbens lover

§2-1 Medlemskap ; Styret kan til representantskapsmøtet foreslå særlig fortjente medlemmer som klubbens æresmedlemmer. Det kreves 2/3 kvalifisert flertall og voteres uten debatt. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent til klubben.

 

Med dette som bakgrunn ønsker styret i NISK å innstille Randi Halvorsen og Rune Magnussen til Æresmedlemskap i klubben.

 

Randi og Rune har siden slutten på 90-tallet vært med å prege Norsk hundesport med sine irske settere. Fra den første hunden ble anskaffet fra Elin Wittusen, frem til i dag, har de profilert rasen og klubben på en særdeles positiv måte.

 

De har hele tiden satset på hannhunder, og gjennom dette bidratt med 305 valper fordelt på 43 kull. Deres kunnskap om avl og interesse for å bidra gjennom hannhunder har ført rasen fremover.

 

De har på denne tiden hatt i sitt eie totalt 9 hunder:

NJCH 01503/01 US Tornado 8xCK – 4xCACIT

NJCH 09947/03 US Orkan 1xCK – 1xCACIT – 1xÆP

NJCH 14907/04 US Kuling 19xCK – 7xCACIT

NUCH NJCH NO56170/10 J-Tyfon av Kjerringholm 7xCK – 1xCACIT     

C.I.T. NUCH NJCH NMFHh-18 NO49032/13 Vestviddas Vestavind 6xCK – 4xCACIT

NJCH NO35832/17 Bålholmen`s TT Nordavind 1xCK – 1xCACIT

 

Kun 1 hund er videresolgt; deres første hund hadde en testikkel og ble ikke stilt på prøver, samt at deres nye hund Balbergkampens K-Sønnavind pr i dag er 6mnd.

 

Totalt har de 316 jaktprøvepremier:  42 x 1.VK m CK og 18 x CACIT.

6xNJCH

2xNUCH

1xC.I.T

Vestavind er en av få irsksettere gjennom historien som er Trippel-Champion.

 

Dette er bare et lite utdrag av deres oppnådde resultater, i tillegg må det nevnes at de ble Norgesmester med Vestavind i 2018, er plassert i NM finale med Tyfon, har vunnet Sølvhunden med Tornado og at de har representert på NISK-lag i samtlige disipliner, og vært sterkt bidragsytende til de medaljer og plasseringer NISK har tatt gjennom denne perioden.

 

Når det gjelder NM-lag har de alltid stilt velvillig opp for klubben og ofte fungert som lagledere. De har gjennom sin deltakelse vært med på å skape en svært god kultur hvor nykommere på NM-lag har følt seg ivaretatt og velkommen. Dette har bidratt til at samtlige har prestert sammen med sine hunder og hatt positive opplevelser uavhengig av resultat etter en dag i fjellet.

Dette har bidratt til en kultur hvor irsksetter-eiere føler et samhold og et ansvar for å glede seg sammen over utvikling og resultater.

 

Den perioden Elin Wittusen hadde årlige sommerkurs for Irsksetteren på Hjerkinn var de svært ofte tilstede og bidro til å fremme rasen gjennom praktisk kunnskapsformidling og dressur. Elin anslår at det har bidratt til 10-12 slike samlinger.

 

De stiller blant annet årlig opp for sin lokalavdeling avd.2 og er instruktører på deres vintersamling.

 

Både Randi og Rune er utdannet Jaktprøvedommere og stiller opp for NISK som dommere og bidrar gjennom denne gjerningen i dugnaden som driver Fuglehundsporten.

 

Et Æresmedlemskap i en frivillig organisasjon henger svært høyt. Vi har to personer som gjennom sin aktivitet med sine hunder gjennom 3-tiår har bidratt både med resultater, avl og positivt fremme av rasen. De er forbilledlige representanter når det gjelder positivitet, kunnskapsformidling og engasjement for den videre utviklingen av våre hunder.

 

Det er derfor svært fortjent at de begge blir innstilt som Æresmedlemmer i Norsk Irsksetterklubb.

 

Hilsen styret

Norsk Irsksetterklubb

05.06.2021.

randi og Rune.jpg