Web-redaktøren skal ha ansvaret for avdelingens hjemmeside,og legge ut stoff om avdelingens aktiviteter,formidle informasjon fra styret samt videreformidle innspill fra medlemmene.
Viktigere enn mange års erfaring som hundeeier og prøvedeltager er nysgjerrighet og skriveglede. Full opplæring gis. Lønn i himmelen.

Interesserte kan kontakte dagens redaktør Anders Rype på mobil 900 88 721 eller på mail anders.rype@asker.kommune.no.