Styret i NISK avdeling 9 ønsker tilsendt NISK-relatert stoff til vår hjemmeside.
Har du som medlem noe du ønsker å se på siden f.eks. resultater fra jaktprøver, utstillinger og lignende - send inn tekst og bilder til e-post niskavd9@gmail.com og merk mailen med "Web-ansvarlig" i emnefeltet.