Mor: C.I.B NORD UCH Kreklingrabben's Tara

 

Far: N UCH Skrimfjellet's Odin

 

Eiere og oppdrettere: Oddveig og Tore Mæhla.

 

Vi gratulerer!