Etter årsmøtet har vi hatt diverse utfordringer i forhold til konstitueringen av det nye styret.
Dette har blant annet gått ut over info på nett.

Vi så oss dessverre tvunget til å avlyse Nøsen-prøven grunnet for få påmeldte.

Vi vil med dette signalisere at vi nå er på banen igjen, og vil komme med
info om kommende aktiviteter fortløpende.