Per Martin Olsen har bedt om avløsning etter mange år som distriktskontakt! Vi takker for innsatsen!

 

Disse forslagene er kommet inn:

Pål Onar Nøstdahl

Andreas Bjørn

 

NISK lover sier at:

§ 6-2-1 Valg av distriktsrepresentanter
Forslag til distriktsrepresentanter fremmes ved at enten medlemmene i vedkommende distrikt, eller styret foreslår en eller flere kandidater. Listen over kandidater kunngjøres på klubbens nettsted.
Stemmeseddel sendes styret innen gitt tidsfrist. Stemmerett gjelder kun i eget distrikt. Distriktsrepresentantene velges med en funksjonstid på 2 år.
Styret i NISK har ansvar for å utlyse nytt valg.

 

Stemmeseddel sendes styret innen 18.oktober på e-post post@nisk.no 
 
Hilsen styret i Norsk Irsksetterklubb.