Kristoffer Brobak har bedt om avløsning etter flere år som distriktsrepresentant! Vi takker for innsatsen!

 

NISK lover sier at:

 

§ 6-2-1 Valg av distriktsrepresentanter
Forslag til distriktsrepresentanter fremmes ved at enten medlemmene i vedkommende distrikt, eller styret foreslår en eller flere kandidater. Listen over kandidater kunngjøres på klubbens nettsted. Stemmeseddel sendes styret innen gitt tidsfrist. Stemmerett gjelder kun i eget distrikt. Distriktsrepresentantene velges med en funksjonstid på 2 år. Styret i NISK har ansvar for å utlyse nytt valg.
 

Forslag sendes styret innen 20. juni på e-post post@nisk.no 


Hilsen styret i Norsk Irsksetterklubb.