INNKALLING TIL

REPRESENTANTSKAPSMØTE FOR 2023

I NORSK IRSKSETTERKLUBB

Tid: Søndag 5. mai 2024 kl. 09.00

Sted: Quality Airport Hotel Gardermoen

Det vil også bli mulighet for å delta digitalt via Teams.

 

Dagsorden:

  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  2. Fastsette representantenes stemmer
  3. Valg av dirigent, protokollskriver og protokollunderskrivere
  4. Beretning for perioden 2023
  5. Regnskap for perioden 2023
  6. Fastsette årskontingent for 2025
  7. Innkomne forslag
  8. Hovedstyrets forslag til budsjett
  9. Valg

 

Innkomne saker sendes styret innen 24.03., post@nisk.no

Forslag til valgkomiteen sendes leder av valgkomiteen Ingrid Frenning innen 24.03. til cappa.frenning@gmail.com

 

Representantskapsmøtet er åpent for alle medlemmer av NISK.

Medlemmene har talerett, men ikke stemmerett.  Stemmeretten er tillagt de valgte representantene fra avdelingene og distriktene som innehar stemmer etter medlemstall.

 

Lørdag 4.mai:

Lunsj kl. 12.30 med representantene og distriktsrepresentantene

Møte kl. 13.15:

Avdelingenes time

Status omorganiseringsprosessen

Gjennomgang av saker til RS

Eventuelt

 

Møtene er åpent for alle medlemmer, kun fysisk deltakelse lørdag.

Medlemmer betaler selv for dag pakke kr. 745,- (møte inkl. Lunsj).

 

Påmelding innen 22.04. på post@nisk.no

(størrelse på møterom og antall til lunsj).

For digital deltakelse på RS sendes også påmelding for tildeling av teams invitasjon.

 

 

VEL MØTT!

 

Styret i Norsk Irsksetterklubb.

 

SAKSPAPIRER LEGGES UT HER :

Styrets årsberetning 2024.pdf

Handlingsplan 2024.pdf

Budsjett 2024.xlsx

NISK 2023 RESULTAT.pdf

NISK 2023 BALANSE.pdf

Valgkomiteens innstilling til valg 2024.pdf

Styrets innstilling til valgkomite og revisor.pdf

1 Innkomne saker- fra valgkomiteen.pdf

2 Innkomne saker - Alf Geir Pedersen.pdf

3 Innkomne saker - fra Ingrid Frenning.pdf

4 Innkomne saker- Handlingsplan- fra avd. Trøndelag.pdf

5 Sak til Representantskapet fra styret.pdf

6 Innkomne saker- Tilpassniger av Lover - avd.Trøndelag.pdf

7 Innkomne saker -Jaktprøvedommere- avd.Trøndelag.pdf

8 Innkomne saker- Kontakt Avd-DR- HS- avd. Trøndelag.pdf

9 Innkomne saker- nye medlemmer- avd. Trøndelag.pdf

10 Innkomne saker- Uttak NM lag-avl-avd. Trøndelag.pdf

11 Innkomne saker- avdelingene- kontingent-avd.Trøndelag.pdf

12 Innkomne saker- Økonomiveileder-avd. Trøndelag.pdf

13 Innkomne saker -årsmøter-avd. Troms og Nordre Nordland.pdf

14 Innkomne sak- Omorganiseringen- avd. Sørlandet.pdf

15 Inkomne saker-org.nr.-avd. Trøndelag.pdf

Svar på spørsmål fra avd. Sørlandet etter deres medlemsmøte 12.03.2024.pdf

Revisjonsberetning vil bli lagt ut når den er klar. Dette skyldes at ikke alle avdelinger har levert regnskap til fristen.