Norrlands Guidens Gasa II s23887/2008 til Niklas Sundberg oppfyller alle klubbens krav og herved godkjent avlstispe.

Mor: Yggdrasil Chicko II

Far: Kleivskogens Kayser

Oppdretter: Norrlands Guiden

VI gratulerer!