Meld inn dine resultater her; https://nisk.custompublish.com/meld-inn-resultater.566003.no.html 

Husk 4-dagers fristen! Cupen blir oppdatert hver torsdag.

Det ble meldt inn hele 117 premier i 2022 og 94 premier i 2023.

Det gis tilleggspoeng for premier oppnådd på fullkombinertprøver.

Apportcup 2024

Statutter Norgescup

Lykke til!