Nøsteråas Tora no46180/10 Til Berit og Ola Kulseth oppfyller på alle klubbens krav og herved Som ny avlstispe..

mor: Skillevollens H Emma

langt: US Tomas

 

Vi gratulerer!