Avdeling II vil i år kjøre to parallelle dressurkurs. Et intensivkurs i Røyken og et kurs i Kongsberg. Intensivkurset i Røyken vil gå tirsdager og torsdager med oppstart tirsdag 28.mai. Kurset i Kongsberg starter tirsdag 7.mai. Det blir en felles avslutningsdag i Røyken lørdag 15.juni.

KURS RØYKEN. Intensivkurs for alle aldre. Trening tirsdag 28.mai, torsdag 30.mai, tirsdag 4.juni, torsdag 6.juni, tirsdag 11.juni, torsdag 13.juni med avslutning lørdag 15.juni. Pris medlemmer kr.1300,- / pris ikkemedlemmer kr.1600,-

KURS KONGSBERG Kurs med innlagt apportdel (kun for hunder over 1 år). Trening tirsdag 7.mai, tirsdag 14.mai, onsdag 21.mai, tirsdag 28.mai, tirsdag 4.juni, tirsdag 11.juni med avslutning lørdag 15.juni. Det blir mulighet for alle til å ta apportbevis i Røyken ifbm avslutningsdagen. Ytterligere info til Ulrik Myrhaug på mail ulrik@elceta.no eller mobil 916 98 725.

Påmelding kun på mail til ulrik@elceta.no med opplysninger om: - Hvilket kurs som ønskes - Hundens navn, kjønn og alder - Eiers navn og telefonnummer

Kursavgift innbetales til NISK avd II sin konto 2291.09.23009 senest 17.april.

Bindende påmelding.