SO Messi e/f: Tom Johansen ble dagens beste hund og ble premiert med 1.VK NM Lag!!!

Messi og Tom.jpg

 

På NM lag vil disse representere NISK:

NO39483/18 US Brunello e/f: Håkon Melseth - 56 poeng

NO47454/19 SO Messi e/f: Tom Johansen - 18 poeng

NO55855/16 Mici Macis QP Senja e/f: Carl-Sverre Johnsen - 18 poeng

Reserve:

NO36141/20 Rognbudalens FP Geno e/f: Christopher Nibelschutz - 9 poeng

Lagleder: Vigdis Ingebrigtsen.

 

Vi ønsker dem lykke til!

 

Styret ber interesserte medlemmer melde inn sine resultatater innen søndag 19.3. kl  2000.  Klokkeslettet er absolutt fordi styret må ha tid til å forberede innsending av vårt  lag til arrangør innen kl. 1200 mandag.

Påmeldingen sendes til post@nisk.no merket NM LAG 2023.

VI TRENGER:  Reg nr. og fullt navn på hund, poengsum, eiers/evt førers navn, mobilnummer og epost-adresse.

                          Hver enkelt regner selv ut sin poengsum i henhold til statuttene.

Styret stiller også i år egen lagleder.  Lagleder koordinerer, fordeler dekken og forfriskninger ut over dagen.  Varmedekken og jaktdekken gis laget fra vår hovedsponsor Appetitt.  Det blit tatt ut 3 deltakere og en reserve.

Hver deltaker sørger selv for overnatting og reise - hver enkielt får dekket kr 1000 for reise/opphold, samt at fellesmiddag onsdag kveld dekkes.

NM`s base vil være hotell Andrikken, Andenes sentrum.

UTTAK FINNER STED SØNDAG KVELD/MANDAG MORGEN, OG DELTAKERNE UNDERRETTES DERETTER.

Statutter NM lag

 

Link til arrangementet fra arrangør: NM Vinter 2023

Hilsen styret

v/ Stein Nilsen, jaktprøveansvarlig.