1) B 48 poeng

2) GS 40 poeng

3) KV 28 poeng

Irsk setter laget lykkes ikke i dag! Endte på 0 poeng og ingen tellende fuglearbeid dessverre.

Norsk Irsksetterklubb stiller følgende lag:

 

1. US Brunello, regnr. NO39483/18                                        60 poeng

    Eier: Håkon Melseth /fører: Adrian Melseth

 

2. Lyngklumpens MT Rappo, regnr. NO57439/19                 29 poeng

     Eier/fører:Martin Ihler

    

3. SO Messi, regnr. NO47454/19                                              24 poeng

    Eier/fører: Tom Johansen

     

Reserve:

    Rognbudalens FP Geno, regnr. NO36141/20                   16 poeng

    Eier/fører:  Christopher Niebelschutz

   

LAGLEDER: Vilhelm Willassen.

 

Styret ber interesserte medlemmer melde inn sine resultatater innen søndag 17.3. kl  2000.  Klokkeslettet er absolutt fordi styret må ha tid til å forberede innsending av vårt  lag til arrangør innen kl. 1200 mandag.

Påmeldingen sendes til post@nisk.no merket NM LAG 2024.

VI TRENGER:  Reg nr. og fullt navn på hund, poengsum, eiers/evt førers navn, mobilnummer og epost-adresse.

Hver enkelt regner selv ut sin poengsum i henhold til statuttene;  Skjema for påmelding NISK NM lag.docx

Styret stiller også i år egen lagleder.  Lagleder koordinerer, fordeler dekken og forfriskninger ut over dagen.  Varmedekken og jaktdekken gis laget fra vår hovedsponsor Appetitt.  Det blit tatt ut 3 deltakere og en reserve.

Hver deltaker sørger selv for overnatting og reise - hver enkielt får dekket kr 1000 for reise/opphold, samt at fellesmiddag onsdag kveld dekkes.

NM`s base vil være hotell Andrikken, Andenes sentrum.

UTTAK FINNER STED SØNDAG KVELD/MANDAG MORGEN, OG DELTAKERNE UNDERRETTES DERETTER.

Statutter NM lag

 

Link til arrangementet fra arrangør: NM vinter 2024

 

Hilsen styret

v/ jaktprøveansvarlig Vilhelm Willassen.