Høstcupen er delt  i 3; høyfjell, skog og lavland.

De tre beste i UK , AK og VK blir premiert. Premier fra Magnor og Seleverkstedet.

Husk 4- dagers regelen. Meld inn på skjema her; https://www.nisk.no/meld-inn-resultater.566003.no.html​ 

Statutter; NISK Norgescup

Lykke til!

Norgescup Skog 2023.xlsx

Norgescup HØYFJELL Høst 2023.xlsx

 

US De Rossi.jpg

US De Rossi med 1.AK skog i Pasvik!