Det ble meldt inn hele 117 premier!  Norges cup APPORT 2022.xlsx

UK:

1. Veslefallets Django Cavani -  Kjell Morten Eggen - 18 poeng

2. Balbergkampens Lettpåtå - Anders Fledsberg - 14 poeng

3. Låg-Gias Ezco - Anette Viko Flaget - 14 poeng

AK:

1. Ggganjunis Makker - Anders Fledsberg - 21 poeng

2. US Multe - Kaya Emilie Berge - 19 poeng

3. Rapp av Einbugga - Rune Sætren - 13 poeng

Vinnerne får tilsendt glass fra Magnor, og nr. 2 og 3 får tilsendt kjørestrikk - sponset av Seleverkstedet. Alle bilder vil bli puplisert på facebook.

VI GRATULERER!!!

Ved poenglikhet i Norgescupen vil den som har oppnådd poengsummen på færrest premier vinne. Ved fortsatt likhet vinner den yngste.

Gagganjunis Makker2.jpg

Vinner av AK cupen; Gagganjunis Makker!

 

Ny kategori i NISK Norgescup i år er Apportprøver! I tillegg gis tilleggspoeng for premier oppnådd på fullkombinertprøver.

Meld inn dine resultater her; https://nisk.custompublish.com/meld-inn-resultater.566003.no.html 

Husk 4-dagers fristen! Cupen blir oppdatert hver torsdag.

Statutter Norgescup

Innsendt forslag til årets RS, der det ble vedtatt.

Lykke til!

 

Geitfjellets Fia.jpeg

Geitfjellets Fia med en fin 2.premie AK!

 

US Multe.jpeg

US Multe og Kaya oppnådde 2 x 1.AK første helg!