Forslag til kandidater til nytt styre sendes til formann i valgkomiteen Frode Døsvik på e-post : frodedos@gmail.com innen 31.12.2019.

Årsmøte er som tidligere utlyst 21.januar 2020.

Hilsen valgkomiteen.