NISK_Jan15

I 2015 har styret i NISK avd. 7 valgt å rette fokuset mot nybegynnere og i den sammenheng inviterer vi deg som er ny med irsk-setter til en rekke kurs og tilstelninger gjennom året. Kurs og treninger er tilpasset nybegynnere.

 

Tema:

• Teori
• Treningssamlinger
• Dressurkurs
• Utstillingstrening
• Irsksetteren som trekkhund

 

 

 

Følg med på NISK Avd.7s Facebook side - https://www.facebook.com/groups/805861586144494/

 

Med vennlig hilsen

NISK Avd. 7 — Ungdomsgruppa