Saksliste: 
1. Åpning av møtet 
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden 
3. Valg av dirigent, referent og 2 protokollunderskrivere 
4. Årsberetning
5. Regnskap 
6. Forslag til handlingsplan og budsjett 
7. Saker til representantskapet hovedstyret
8. Innkomne forslag
9. Valg av avdelingsstyre, samt valgkomité 
10. Valg av representant (er) Representantskapet i NISK

 

Forslag til årsmøte må sendes til avd7@nisk.no innen 03.03.22 (én uke før årsmøtet). Vi beklager litt kort varsel, men slik ble det denne gangen. 

 

VEDLEGG

Årsberetning

Revisjonserklæring 2021 avdeling 7.pdf

Regnskapstall 2021.pdf

Balanse - per fredag 31. desember 2021 sammenlignet med forrige år.pdf

Prosjektrapport - 2021.pdf

Protokoll årsmøte 22.pdf

brev fra skatteetaten tilknyttet spm om mva.pdf