Tid:   Onsdag 24.januar 2024 kl 18.30
Sted: Midtunhaugen 13 A, Midtun (AOG lokaler)

 

Forslag til saker som skal behandles må være inne til 4.januar 2024. Sendes på e-post til  avd5@nisk.no

Forslag til kandidater til valgkomiteen må være inne til 4.januar 2024. Sendes på e-post til per.a.lie@outlook.com

 

Vi starter møtet kl. 18.30 med servering av pizza og litt sosial prat.

De digitale deltakerne blir invitert til kl.19.00 da vi starter årsmøtet.

Dagsorden:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

2. Valg av dirigent, referent og 2 protokollunderskrivere

3. Behandle styrets årsberetning

4. Behandle regnskap

5. Behandle styrets forslag til handlingsplan og budsjett

6. Behandle innkomne forslag

7. Valg av avdelingsstyre, revisorer og valgkomite

8. Valg av representant til representantskapsmøtet 2024

9. Kåring av Årets Hunder 2023 og Vinner av Hokus Pokus vandrepokal 2023!

Informasjon om NISK omorganisering, og hva det betyr for avdelingen.

 

Årsmøtet blir avsluttet med kake & kaffe (hvit dame med bilde av årets hund).

Styret ønsker ALLE medlemmer VELKOMMEN!

 

Hilsen styret

NISK AVD. VESTLAND  

Sakspapirer vil bli lagt ut her fortløpende:

Signert Protokoll fra årsmøte 2023.pdf

Poengberegning Året hund og Hokus Pokus pokalen 2023.xls

Styrets årsberetning 2023 ink bilder.pdf

Aktivitetsplan 2024[1].pdf

NISK avd. Vestland - Budsjett 2024 rev 01.pdf

Resultatregnskap 2023.pdf

Balanse 2023.pdf

Revisjonsberetning 2023.pdf

Valg 2024 NISK avdeling Vestland.pdf

Innkomne saker til årsmøte for 2023.pdf

Norsk Irsksetterklubb 2024.pptx