Kurset gikk over 7 kvelder der første kveld var teori. Deretter var det to kvelder på hver øvelse; søk, spor og vann. 9 ekvipasjer var påmeldt, alle AK hunder. To hunder fullførte ikke kurset. En på grunn av at de hadde forventet et apport kurs, og ikke et kurs med mål om å starte på prøve. Den andre ekvipasjen gav opp underveis ettersom hunden ikke kunne apportere ved kursstart. Forutsetningen for å delta var at hunden kunne apportere (har klart apportbevis) og lyder stopp signal og innkalling. Flere av de påmeldte møtte ikke disse kravene dessverre. Ved flere tilsvarende kurs bør det på første kurskveld gjennomføres en innledende test av dressurferdigheter som for eksempel apport, stopp og innkalling.  

Kursdeltakerne har hatt stor fremgang underveis. Utgangspunktet var svært varierende, spesielt hundenes apport ferdigheter og dressur. Førere var motiverte men hadde lite kjennskap til apportprøver. Noen få hadde deltatt på apportprøve tidligere. Interessen og innsatsen var imidlertid stor underveis, og flere hunder og førere har hatt store fremskritt. 

Av de 7 som gjennomførte kurset så meldte 3 ekvipasjer seg på vår lokale Askøyprøve 24.-25. juni. Og på dag 1 ble det 100% premiering! 

Skvaldras EJ Kuling e/f: Catrine Olsen Engen fikk 1.AK + 1.AK med 30 poeng begge dager! Han ble dagens beste AK hund dag 2. Dette må være godt jobbet av to debutanter!

Rørbakkens CBB Viggen e/f: Fritjof Stangnes fikk 2.AK + 1.AK!

Gulløras Olympia e/f: Marit Røberg fikk 1.AK !

Vi GRATULERER!

Ut fra resultatene må det sies at dette var et meget vellykket kurs! Takket være et flott kursopplegg og en dyktig instruktør; Eirik Sande!

Vi håper interessen for apportprøver blir større blandt vår rase nå, og at dette kan bli en flott sommeraktivitet for våre aktive hunder og dyktige førere.

Lykke til!

 

Hilsen styret NISK avd.5 Vestland.