Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

NISK avd.5 innkaller til årsmøte 26.januar 2022

Det blir årsmøte for 2021 onsdag 26.01.22 på Midtun.

Om du ønsker å delta digitalt på Teams, så send en e-post for invitasjon til: viging@online.no

Innkalling til årsmøte i avdeling 5 

Tid:   Onsdag 26.januar 2022 kl 19.00
Sted: Midtunhaugen 13 A, Midtun (AOG lokaler)

 

Forslag til saker som skal behandles må være inne til 5.januar 2022. Sendes på e-post til  avd5@nisk.no 

Forslag til kandidater til valgkomiteen må være inne til 5.januar 2022. Sendes på e-post til fstangnes@gmail.com

Dagsorden:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

2. Valg av dirigent, referent og 2 protokollunderskrivere

3. Behandle styrets årsberetning

4. Behandle regnskap

5. Behandle styrets forslag til handlingsplan og budsjett

6. Behandle innkomne forslag

7. Valg av avdelingsstyre, revisorer og valgkomite

8. Valg av representant til representantskapsmøtet 2022

9. Kåring av Årets Hunder 2021 og Vinner av Hokus Pokus vandrepokal 2021!

Diskusjonssak: NISK sin organisasjonsmodell, se Fuglehunden nr. 1-2022 under "NISK sidene".

Årsmøtet blir avsluttet med en sosial setting der det blir servert pizza og kake (hvit dame med bilde av årets hund) med tilbehør. 

Styret ønsker ALLE medlemmer VELKOMMEN!

På grunn av restriksjoner i forbindelse med covid-pandemien kan det bli endringer i gjennomføringen som evt. et digitalt møte.

Hilsen styret

NISK AVD 5   

Sakspapirer vil bli lagt ut her fortløpende:

Protokoll fra Årsmøte 2022.pdf

ÅRETS HUNDER NISK avdeling 5 2021.docx

Aktivitetsplan 2022.docx

Styrets årsberetning 2021.docx

Resultat 2021.pdf

Balanse 2021.pdf

revisjonsberetning.pdf

Valgkomiteens innstilling.docx

Premierte hunder 2021.docx