Det blir årsmøte for avdeling 4 Fredag 27.01.23 klokken 18.00 
Sted: Fiskåveien 4.  4621 Kristiansand
(ikke helt låst enda) 

Om du ønsker og delta på Teams send mail til nisk.sorlandet@gmail.com
Vi ønkser selvsagt at flest mulig tar turen og møter opp personlig. 

Innkommende saker må sendes innen 22.01.23 
Egil`s minnepremie skal tildeles en aktivitet/arrangement 


Dagsorden: 
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. valg av dirigent, referent og to protokoll underskrivere 
3. Behandle styrets årsberetning 
4. Behandle regnskap 
5. Behandle styrets forslag til handlingsplan og budsjett 
6. Behandle innkomnne forslag 
7. Valg
8. Valg av representant til RS 
9. Kåring av årets hunder 2022
10. Utnevne Gullmerkemedlem og invitasjon fra HS

Sakspapirer blir lagt ut under her fortløpende: 
Årsberetning 2022 NISK avd 4.pdf
Aktivitetsplan 2023.pdf

Hovedbok 2022.pdf
Resultat 31.12.22.pdf
Balanse 31.12.22.pdf
Revisjonsberetning 2022.pdf