INFO!
Pga situasjonen vi nå er inne i har styret besluttet og utsette årsmøte for 2020 til 26.02.2021
Vi må godkjenne regnskapet før 15.02.21 så dette vill dere få tilsendt på mail så fort det er klart. Har vi ikke fått tilbakemeldinger 2 dager etter utsending blir dette ansett som godkjent. Mer info om dette kommer når det er sendt ut.
Vi beklager at det i år må bli sånn men vi ønsker og kunne gjennomføre ett årsmøte med oppmøte og ikke digitalt derfor prøver vi på dette i år.