NO57439/19 Lyngklumpens MT Rappo oppfyller alle klubbens krav og er herved ny godkjent avlshund.

 

Mor:                LB Miss Mini-Me av Einbugga

 

Far:                 N UCH N J(K)CH N JCH Red Dubliner Cen Super Ted

 

 

Oppdretter:    Lyngklumpen Seljesether Christell/ Johnsen Dag Stian

 

Eier:                Martin Ihler