På grunn av de siste dagers snøfall med til dels meget stor rasfare, utsettes vårt planlagte kurs med føring av hund i fjellet to uker. VI KOMMER TILBAKE MED INFO PÅ DENNE SIDEN ETTER HVERT.

Forøvrig var ikke forholdene helt umulige for trening av voksne hunder. Snøen rekker til buken, og det er relativt tungt, men såpass brukbart at en lett, voksen hund vil få et fint utbytte rent kondisjonsmessig.
Valper og unghunder vil måtte slite, og det vil ikke være rettferdig overfor en ung og urutinert hund å måtte jobbe på så tungt føre.
I løpet av den timen i terrenget ble befart, ble det observert rikelig med ferske rypespor og dokker i elvedalene.

Følg med på nisk-sidene fremover for nærmere kunngjøring av kurs/trening.