Leder:                    Heidi Aandahl   Mobil 90 82 24 19

Nestleder:               Siri Kolberg           

Kasserer:               Anders Fledsberg   

Styremedlem           Lene Kjelkenes            
Styremedlem:         Tone Greni             
Styremedlem:         Sigmund Hoel       

Mailadressene til de enkelte ligger lagert på navnet øverst i headingen til Avd. 1.