IRSK RØD OG HVIT SETTER

Irsk rød og hvit setter regnes av mange som orginalsetteren og som opphavet til alle de moderne setterrasene. Den "moderne" Irsk Rød og Hvit Setteren kan spores helt tilbake til hunden "York" i 1790 og videre tilbake, men i dag er rasen svært sjelden.


Legg merke til den røde og hvite irsk setteren nede til høyre i dette maleriet fra 1770

De røde og hvite ble tidligere betraktet som de beste jakthundene og dessuten syntes de bedre på avstand i det rødbrune gresset om høsten. Den helrøde irsk setteren som mange mener har sitt utspring i selektiv avl fra rød/hvite overtok etter hvert i popularitet med stor suksess, mens den rød/hvite kun ble brukt som jakthunder av lokale bønder og gårdeiere i Irland. Faktisk var det på 1970 tallet så få som 10 rene Irsk Rød og Hvit Settere i rasens hjemland Irland, men gjennom en "redningsoperasjon" og ildsjeler er det i dag ca. 3000 rød/hvite på verdensbasis som nedstammer fra disse linjene.

Det har vært gjennomført flere utavlsprogrammer med "røde" irsk setter-linjer i Irland og Storbritannia, men det er fremdeles en begrenset genbase man avler på. Utfordringene rundt dette kan du lese mer om i avlsprogrammet for Irsk Rød og Hvit Setter i Norge. I dag eksisterer det mellom 40 og 50 IRHS i Norge, noe som er dobbelt så mange som for 3-5 år siden.

Til tross for begrenset antall, har rasen gode resultater å vise til internsjonalt både på utstilling og jakt. Med sin perlehvite pels med kastanjerøde hele flekker og aristokratiske uttrykk, har hunden stor suksess i utstillingsringen verden over. Jaktmessig finnes det også linjer som oppnår suksess, spesielt i Irland hvor det finnes flere internasjonale jaktchampions men også i økende grad i Skandinavia. Blant annet var Irsk Rød og Hvit Setter Ballycraig Annah til Laura Hirvinen den første irsk setteren (inkl. den røde irsk setteren) til å vinne det finske derbyet på 100års jubileet i 2001.

For 25 år siden ble den irske rød- og hvit setter klubben (IRWS) etablert i Irland, og det er nå et stort nettverk av klubber over hele verden. Fra og med 1.1.2009 ble rasen også opptatt som fullverdig medlem i den amerikanske kennelklubben AKC.
I Skandinavia jobber interesseorganisasjonen SIROVS for å opprettholde nettverk mellom eiere og oppdrettere av Irsk rød og hvit setter.

Norsk Irsksetterklubb forvalter rasen i Norge og avlsrådet følger retningslinjer for målrettet avl og oppdrett - i kontakt med Norsk kennelklubb, raseklubbene i Irland og øvrige Skandinaviske land.

For alle som ønsker en praktisk jakthund og god familievenn kan vi anbefale Irsk Rød og Hvit Setter.