Tid: 17. januar 2024 kl. 19.00 – 21.00.

Foredraget er gratis for alle medlemmer.  Link til Teams invitasjon her; https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjQxNjhhODEtNWRlMC00ZjA1LWEyNmItOGZiMjUyYmIxYmNh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2291c4dddf-9dd4-4ecf-9c26-916a789941a8%22%2c%22Oid%22%3a%223b499c00-ae41-469c-9d30-5eff1e8776d4%22%7d

For å bli med på møtet må du trykke på koblingen, eller lime den inn i nettleseren.

 

Det blir åpnet for å stille spørsmål til foredragsholderen.

Vi tror kurset vil være nyttig og lærerikt, og ønsker alle våre medlemmer hjertelig velkommen!

 

Anne L. Buvik har vært aktiv med hund og hundesport siden 1975. Hun har oppdrettet, stilt ut og

startet på ulike prøver i over 40 år. Hun ble ringsekretær i 1986, jakt- og sporprøvedommer i 1990,

og eksteriørdommer i 2001. I 2020 ble hun autorisert som allround-dommer, og dømmer jevnlig utstillinger

i inn- og utland. Anne har hatt en lang rekke verv i hundesporten,

blant annet som leder av NKKs komité for dommerutdanning (DUK). Av yrke er Anne journalist og skribent,

og har blant annet skrevet fire hundebøker. Hun jobber som kommunikasjonsrådgiver for Norsk Kennel Klubb.

 

Styret i NISK