Målgruppe: Alle som har gjennomfør FKF-instruktørkurs Fase I eller tilsvarende. Eller som har selv dressert og ført minst to hunder til premie i AK.

Kursopplegget er som følger:

To teorisamlinger i Trondheim på kveldstid ukedager.

En helgesamling på Nerskogen 8.-9- februar.

Kursavgiften er kr. 200. I tillegg må deltakerne selv koste kurspermen fra FKF, samt dekke opphold på samlingen på Nerskogen. Der har klubben fått tilbud på overnatting med selvhushold til kr. 220,- per natt per person.

 

Interesserte må sende påmelding til kursinstruktøren Jan Aril kingswick jak@hrprosjekt.no , eller på telefon 975 15 361 senest 27.januar.