Det innkalles til ekstraordinært Årsmøte i avdeling 7 onsdag 13. mars kl. 19.00

Sted: Kantina på Coop`s lager, Østre Rosten 108.

 

SAKER:

- valg av avdelingsstyre

Forslag:

Styrets leder:  Tor Westrum

Nestleder:     Bjørn Scjølberg

Kasserer:    Alf Geir Pedersen

Sekretær:     Foreløpig ikke på plass

Styremedlem: Hans Jørgen Johansen (ikke på valg)

Styremedlem

forslag:     Stig Olsson, Tonje Rønning og Marit Langen

Dersom noen har forslag til sekretær, revisor, valgkomite; ta kontakt med Tor Westrum  Tlf: 908 34 584

Eposttorwe@msn.com.

- valg av revisorer: foresløpig ikke forslag til kandidat

- valg av valgkomite, Foreslag legges fram på møtet

 

- valg av avdelingens representant til RS

VEL MØTT!

 

På vegne av avd.7

Tor Westrum.

Protokoll ekstraordinært årsmøte avd.7.pdf