Mandag 26.Januar 2015 kl 1800

 

Kongsberg Vandrehjem Vinjesgate 1 3616 Kongsberg

 

Dagsorden:

 

1:      Åpning v/ Leder

2:      Godkjenning av innkalling og dagsorden

3:      Valg av ordstyrer, referent og 2 protokollunderskrivere

4:      Årsberetning

5:      Regnskap

6:      Forslag til handlingsplan og budsjett

7:      Saker til Representantskapet Nisk

8:      Innkomne forslag

9:      Valg av avdelingsstyre

10:    valg av representanter til Representantskapsmøte

11:    Eventuelt

 

Frister for Årsmøtet

 

Forslag til sager som ønskes behandlet på års møtet kan fremmes helt frem Pt 2 på

Dagsorden. Dette gjeller sager som ikke får alvorlige konsekvenser for avdelingen

Forslag må fremmes skriftlig

 

Umiddelbart etter Årsmøtet kl ca 1900 har vi vært så heldige at Jo Jøldal som driver aktiv med hundekjøring

Har sagt seg villig til å komme å fortelle oss restitusjon ,stell før under og etter aktivitet med våre hunder

JO har bred erfaring fra hundekjøring blant annet Finnmarksløpet flere gange.

Dette blir spennende og er så absolutt noe vi kan få stor glede og nytte av

 

det vil være lodd salg i pausen mellom årsmøtet og foredraget fra Jo Jøldal med flotte gevinster

 

Vel Møtt

v/ styret Nisk Avd 2