Innkalling til årsmøte 2014 i NISK avd 5

Tid:    Tirsdag 20. januar 2015 kl 1900.
Sted:  Statens Hus, Kaigaten 9, 5020 Bergen

Sakspapirer vil bli lagt ut på denne hjemmesiden før møtet.

Dagsorden:

  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  2. Valg av dirigent, referent og 2 protokollunderskivere
  3. Behandling av styrets årsberetning
  4. Behandle regnskap
  5. Behandle styrets forslag til handlingsplan og budsjett
  6. Behandle innkomne forslag
  7. Valg av avdelingsstyre, revisor og valgkomite
  8. Valg av representanter til generalforsamlingen
  9. Kåring av Årets hunder og Hokus Pokus Pokal

Saker som ønsker behandlet på avdelingen årsmøte sendes til avd5@nisk.no  innen 23. desember 2014.

Styret ønsker alle sine medlemmer velkommen til årsmøte!

Årsberetning 2014.pdf    Handlingsplan 2015.pdf