Avd.7. Årsmøte 2014

Dato:  22. jannuar 2014 kl. 19.00

Sted:   Østre Rosten 108, kantina på Coop

Dagsorden:

  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  2. Valg av dirigent, referent og 2 protokollunderskrivere
  3. Behandle avdelingsstyrets Årsberetning
  4. Godkjenning av avdelingsstyrets regnskap for 2013
  5. Behandle avdelingsstyrets forslag til budsjett og handlingsplan for 2014
  6. Behandle innkomne forslag
  7. Valg av avdelingsstyre og revisor
  8. Valg av representant til Generalforsamling til NISK
  9. Valg av valgkomite.                                                             

           

Saker som ønskes behandlet på avdelingens Årsmøte må sendes til avdelingens sekretær, mail: avd7@nisk.no innen 08.01.2014.

 

 

Etter Årsmøte :

Kaffe/kaker/servering.

”Mimrekveld” om Grønnsjøen hunder på jakt og prøver fra 60-70 åra !

Avd.7

Styret.