Vi bruker autoriserte og erfarne instruktører. De som bare fikk med seg en gang i vår må møte for repetisjon for å få utdelt bevis for gjennomført aversjonskurs. Denne dagen blir det også anledning til å ta apportbevis samme sted. Dommer for utdeling av apportbevis vil være Johan Kayser , vi har begrenset med apportobjekter så vi oppfordrer de som skal ta apportbevis om å ta med seg godkjent apportobjekt (rype).

Saueaversjon anbefales for hunder som ikke har sauerenhetsbevis, i tillegg bør unghunder med bevis fra 2008 ta en repitisjon. Passer også for andre/eldre hunder hvor man ønsker å være helt sikker på sauerenhet.

Prisliste
  1 hund 2 hund 3 hund 4 hund
Medlem 450 800 1100 1400
Ikke medlem 550 1000 1400 1800
Repetisjon medlem 350 600 900 1200
Rep.etisjon ikke medlem 450 800 1100 1400

 
Påmelding snarest til Arvid Moe telefon 90 65 61 91.