Hoslemoheia`s Whole Lotta Love no33422/11 til Håkon Brenna oppfyller alle klubbens krav og herved ny godkjent avlstispe.

mor: Neadalens Lea

far: Peik av Miessevarri

oppdretter: Håkon Brenna

 

Vi gratulerer!