Heggelifjellets Miss Daisy til Per M.Olsen oppfyller alle klubbens krav og herved ny godkjent avlstispe. Miss Daisy er også elitehund.

mor: Heggelifjellets Heaven

far: N LV UCH NJCH Imingens LZ Toy

oppdretter: JAn Roger Hegli

 

Vi gratulerer!