Vi har gleden av å gratulere Ari av Miessevàrri som ny VK hund. Med 90 minutter slipptid på tildels tungt gjennomslagsføre og 2 godkjente fuglearbeid lykkes Ari og Per under helgens Gallokprøve og en velfortjent 1.AK ble innkassert. Vi gratulerer!

Historien rundt Ari er interessant og kanskje noen kjenner seg igjen når det er snakk om en overskuddshund som dette. Per Hallås ønsker å dele denne historien med oss:

"Ari av Miessevàrri er en hannhund på 5 år og ble mitt eie først på nyåret i fjor. Ryktene fortalte at Ari var en friskus og flink til å finne fugl. Imidlertid syntes eieren at han var noe ”stor” og egenrådig på jakt og trening. Foruten å være en effektiv viltfinner hadde Ari et meget tiltalende gemytt. Spørsmålet om omplassering satt derfor langt inne for tidligere eier fra Tromsø. Men etter å ha forsøkt ulike metoder for å bedre samarbeidet, var det få kort igjen i stokken i avveiningen for og imot en omplassering. Roald Elvenes fra kennelen Miessevàrri er oppdretter og formidlet omplasseringen".

"Ari tilhører et stort kull på 9 individer etter Vieksas Vilja og Storstogas Robbie hvor stor andel av kullet kan vise til oppløftende resultater fra jaktprøve og HD-status. Frida er den mest profilerte i kullet og en av tidenes yngste jaktchampioner. Farro er dessuten utstillingschampion og har flere premieringer i VK. Foruten Ari er Kenzo, Tyri og Exxo jaktpremiert i kvalitetsklassene".

"Ved overtagelsen hadde Ari prestert 2. UK på høgfjellsprøve. Det først halvåret var Ari meget egenrådig i søket, hvor «Astroen» var eneste hjelpemiddelet for å vite hvor han var. Ofte ble han funnet i stand, som han mesterlig holdt lenge. Imidlertid forfulgte han friskt etter når fuglen tok til vingene. Etter hvert bedret kontakten seg, men ro i oppflukt var en krevende bøyg å overvinne. Ari er stilt på flere prøver, ofte med fuglearbeid, men dessverre har han gått friskt etter. Etter mye jakt i fjor høst, ble dressuren ledet i et positivt spor. Det førte til 2. AK på høgfjell. Senere har det vært flere tilbakefall. Det har vært frustrerende og de fleste steiner er snudd for å bedre dressuren. Derfor var det med stor glede og lettelse at 1. AK ble innkassert i Gollok på lørdag etter 90 minutter på til dels tungt gjennomslagsføre og to godkjente fuglearbeider hvorav det ene med reis".

Moralen er: GI ALDRI OPP!