Paneldebatt

I dag synes det viktigere for mange at hunden får tallkarakterer 5 5 6 4 4 4, enn at den finner fugl. Jeg tviler på at det er oppskriften på å skape framtidens fuglehunder, sier Jon Berge.

Vil du høre hvorfor må du komme på NISK avd.7 sitt møte i Trondheim onsdag 6.november. Der er Begre i panel med Agnar Svendsen, Vigdis Nymark og Einar Holmvik.

Panelet samler mer enn 200 års erfaring med fuglehund, med erfaring fra forskjellige raser. Det gjør at kvelden kan åpne for en gjennomgang av det som har skjedd i fuglehundverden siden 1960 og fram til i dag.

Og kjenner vi panelet rett, er det nok flere enn Berge som har en klar eller flere klare meninger om hvordan vi skal få skape framtidens fuglehunder.

Husk! Alle er velkommen på NISK avd.7 sine åpne møter.