Fresbekken`s Baluba no43919/12 til Tonje Rønning oppfyller alle klubbens krav og herved ny godkjent avlstispe. Baluba er også elitehund

mor: Neadalen`s Nora

far; Farro av Miessavarri

oppdretter: Per B. Aune

 

Vi gratulerer!