Budsjett 2011
Inntekter
Antall
Pris
Sum
Medlemskontigent
Klubbmedlem
1500
400
600000
1/2 år + familiemedlem
50
200
10000
Medlem uten Fuglehunden
150
200
30000
Medlemskontigent total
 
 
640000
Sponsorinntekter
Jakt
1
5000
5000
Grasrotandelen
1
5000
5000
Sponsor
1
0
0
Sponsorinntekter total
 
 
10000
Fuglehundprøver
Trippelprøven
1
125000
125000
Fuglehundprøver total
 
 
125000
Utstilling
Fellesutstillingen
1
10000
10000
Utstilling total
 
 
10000
Avlsarbeid
Valpeliste
40
300
12000
Avlsarbeid total
 
 
12000
Renteinntekter
Renteinntekter
1
15000
15000
Renteinntekter total
 
 
15000
Sum inntekter
 
 
812000
Kostnader
Antall
Pris
Sum
Avgifter
FKF Samarbeidsavgift
1700
15
25500
Avgifter total
 
 
25500
Informasjon - publikasjoner
Fuglehunden (6 utgaver)
9350
23
215050
Kostnader redaktør Fuglehunden
6
1200
7200
Kostnader redaktør hjemmeside
6
0
0
Informasjon - publikasjoner total
 
 
222250
Avlsarbeid
Informasjonshefte
1
5000
5000
Avlsrådmøter, saksbehandling og reiser
1
15000
15000
Hip-quality
1
0
0
Søk på hund
12
2250
27000
Indexbasert avl, konsulttjenester
4
3000
12000
Prosjekt "rød-hvit irsksetter"
1
0
0
Avlsarbeid total
 
 
59000
Fuglehundprøver
VM-lag
1
4500
4500
NM-lag
3
12000
36000
Trippelprøven
1
110000
110000
Fuglehundprøver total
 
 
150500
Utstilling - profilering
Utstillingsmøter, forberedelse, reiser
1
5000
5000
Fellesutstillingen
1
10000
10000
Utstilling - profilering total
 
 
15000
Styrende organer
Generelforsamling
1
60000
60000
Styremøter
1
40000
40000
Telefongodtgjørelse styremedlemmer
1
8000
8000
Møter i FKF/Raseutvalget
3
2000
6000
Relasjoner avdelinger
1
5000
5000
Relasjoner utenlandske søsterklubber
1
5000
5000
Styrende organer total
 
 
124000
Klubbservice
Kostnadsført inventar og utstyr
1
2000
2000
Leie av klubbsekretær
1
112884
112884
Leie av klubbsekretær AGA
1
0
0
Leie av klubbsekretær OTP
1
0
0
Drift nettside
1
5000
5000
IT-kostnader
1
3000
3000
Kontorrekvisita
1
8000
8000
Telefon
1
30000
30000
Porto og frakt
1
10000
10000
Regnskapsføring
1
14000
14000
Forsikringer
1
2000
2000
Gaver
1
15000
15000
Annet
1
10000
10000
Klubbservice total
 
 
211884
Sum kostnader
 
 
808134
Budsjettert resultat
 
 
3866