Styret i NISK avdeling 9 er stolt over å være så godt representert i NM vinter og ønsker deltagerne lykke til!