"As a result the IRSC decided at its would be prudent to cancel the event this year.

I wish to apologise to anyone who was intending to come to the event but despite making every effort to get all the arrangements in place in good time, we cannot resolve the issues that are outside of our control in a reasonable timeframe.

Ray O’Dwyer

President of the IRSC".

 

DETTE ER Å ANSE SOM EN ORDINÆR JAKTPRØVE.
Enhver som ønsker å delta melder selv på og reiser på eget inititativ for egen regning
 
Full info fra arrangøren via Dansk irsksetterklubbs side: http-::www.redclub-denmark.com:events:2022:8:4:europamesterskab-for-irske-settere-p-grouse
 
Iflg FCI vil fart og stil bedømmes spesielt, dvs hunder som går stort i god fart.  Det kreves komplett ro og spontan sekundering. Prøve med felling.
VK proiriteres, men dersom det ikke er fullt, vil det bli plass for AK.