KURS RØYKEN:

Intensivkurs for alle aldre. Trening tirsdag 28.mai, torsdag 30.mai, tirsdag 4.juni, torsdag 6.juni, tirsdag 11.juni, torsdag 13.juni med avslutning lørdag 15.juni.

Pris medlemmer kr.1300,- / pris ikkemedlemmer kr.1600,-

 KURS KONGSBERG:

Kurs med innlagt apportdel (kun for hunder over 1 år).

Trening tirsdag 7.mai, tirsdag 14.mai, onsdag 21.mai, tirsdag 28.mai, tirsdag 4.juni, tirsdag 11.juni med avslutning lørdag 15.juni.

Det blir mulighet for alle til å ta apportbevis i Røyken ifbm avslutningsdagen.

Ytterligere info til Ulrik Myrhaug på mail ulrik@elceta.no eller mobil 916 98 725.

Påmelding kun på mail til ulrik@elceta.no med opplysninger om: - Hvilket kurs som ønskes.

- Hundens navn, kjønn og alder

- Eiers navn og telefonnummer

Kursavgift innbetales til NISK avd II sin konto 2291.09.23009 senest 17.april.

Bindende påmelding