Til medlemmer i Rogaland

Fra Nisk avd 4 Sørlandet har medlemmer i Rogaland fått tilbud om samling på Skisland helga 24 til 26. mai. Overnatting i klubbhus 2 rom à 4 senger og i hytter. Utover dette er det mulig å komme med telt eller Bo bil/ campingvogn.
Oppholdet legges opp som sosialt samvær, men hvor det også blir anledning for trening på ”tamfugl” duer.
Det blir også mulig å avlegge apportprøve, kr.50.- pr hund
Aversjonstest hund/sau, kr.150 Pr. hund
Skyting på lerduebane, kr. 100.- for 25 skudd
Nisk avd 4 beregner en deltager avgift på kr.100.-

PÅMELDING TIL PER SANANGER; 90874947 ELLER E-PSTADR: p.sanda@lyse.net

PÅMELDING INNEN 10 MAI 2013!