Fristen for forslag til kandidater gikk ut 20.Mai. Styret har kun fått inn ett forslag til Ny DR Finnmark. Det vil da ikke være nødvendig gjennomføre en stemmeprossess ved dette valget.

Følgende er valgte Disktriksrepresentanter fram til 2019:

DK Nordland - Per Martin Olsen

DK Finnmark - Sten Viktor Håkonsen

DK Rogaland - Per Sandanger

DK Møre og Romsdal - Renè Meinertsen

Vi takker for at alle de nåværende Distriktsrepresentantene er villig til å fortsette sine verv og gjøre sitt beste for klubben/medlemmene i sin region.  Vi ønsker også Sten Viktor Håkonsen velkommen som Ny DR-Finnmark.  Det vil komme en liten hilsen fra Sten Viktor om kort tid.

Vi takker Christell Seljesether for en fantastisk innsats som DR-Finnmark.

Mvh

Hovedstyret.