avd7 styre13_1000x845

Styre avd.7 2013. (forran fv.) Kasserer: Even Sagmo og leder: Arild Ove Østmo (bak fv). varamedlem Trond Bersvendsen, varamedlem Norolf Øverkil og styremedlem Jonny Larsen, styremedlem Frode Døsvik og sekretær Sarah F. Laugtug. Ikke tilstede: nestleder Eva Sondresen
Jonny&ola_1000x667

Fv. Jonny Larsen og Ola Rønning utgjør det nye jaktprøve”teamet” i avd.7, disse to karene (med sine fruer) har økt intressen for “Tydalsprøven” vinter/høst betraktelig. De ønsker også flere med på laget til å bygge opp et solid og lagsiktig jaktprøve”teem” som kan drifte avd.7`s jaktprøver. For den som ønsker å ta et tak for klubben sin , kontakt avd.7 styret.

 Nisk avd.7 aktivitetskalender 2013

Dato

Aktivitet

Sted

Ansvarlig/påmelding

19.-20.01.2013

Nyttårsmiddag m/trening

”Enaforsholm”

Treningsutvalget fjell

Påmelding tlf: 41147029

30.januar

Årsmøte

Trondheim,  Coop-kantina

Styret

3.februar

Jakt til Nisk-medlemmer

”Enaforsholm”

Treningsutvalget fjell

Påmelding tlf: 41147029

10.februar

Jakt til Nisk-medlemmer

”Enaforsholm”

Treningsutvalget fjell

Påmelding tlf: 41147029

17.februar

Jakt til Nisk-medlemmer

”Enaforsholm”

Treningsutvalget fjell

Påmelding tlf: 41147029

3.mars

Fjelltrening m/instruksjon

”Enaforsholm”

Treningsutvalget fjell

Påmelding tlf: 41147029

10.mars

Fjelltrening m/instruksjon

”Enaforsholm”

Treningsutvalget fjell

Påmelding tlf: 41147029

13.mars

Medlemsmøte

Trondheim, Coop-kantina

Styret

17.mars

Fjelltrening m/instruksjon

”Enaforsholm”

Treningsutvalget fjell

Påmelding tlf: 41147029

Mars/april

Treningssamling

Namsskogan

Geir Pedersen

6.+7. april

Tydalsprøven vinter

Tydal

Jonny Larsen

26.-28.april

Treningssamling

Femunden

Treningsutvalg fjell

2. mai

Medlemsmøte med GF-saker + utstillingstrening

Trondheim, Coop-kantina

Styret

Aktivitetsutvalget

11.-12. mai

Nisk generalforsamling

Avl-konferanse

Gardermoen

Nisk hovedstyret

Mai/juni

Dressurkurs

Annonseres på www.nisk.no

Avd. 7 styret

Mai/juni

Apportkurs

Annonseres på www.nisk.no

Avd. 7 styret

Mai/Juni

Aversjonsdressur sau

Annonseres på www.nisk.no

Avd. 7 styret

Juni

Kurs ?

Trondheim

Styret

30.august-1.september

Tydalsprøven høst

Tydal

Jonny Larsen

9. november

Felles utstillinga Midt-Norge

Trondheim

Siri Bjørgen

November

Åpent medlemsmøte

Trondheim

Aktivitetsutvalget