Styret har fastsatt fato for Representantskapsmøtet for NISK til 10.mai 2015. Endelig innkalling vil skje i henhold til NISK sine lover.

Styre minner om at forslag på representanter til valg skal må sendes valgkomiteen senest 6 uker før møtetdato. Forslag, saker eller lovendringer som medlemmer, avdelinger ønsker fremmet, skal sendes styret senest 6 uker før møtedato.