Mens matmor Marlis satt som skriver og knapt våget se opp, handlet Corin Reddy rundt i ringen som hun knapt hadde gjordt noe annet.

Dommer Niels Brandstrup lot seg imponere både av føring og ekstriør, og delte velvillig ut Exellent, BIR, CERT og 4.BIS til ekvipasjen.

Vi gratulerer og ber samtidig om bilder og resultater fra andre som har vært i ringen.

Også fra de som ikke har vært så heldige å få CERT!